top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Glass sculpture "Les llavors de la memòria " by Quim i Txell

Les llavors de la memòria 2017
Vidre i ferro
Instal·lació
Biblioteca Lambert Mata, Ripoll

Las semillas de la memória 2017
Vidrio y hierro
Instalación
Biblioteca Lambert Mata, Ripoll

The seeds of memory 2017
Glass and iron
Installation
Library Lambert Mata, Ripoll

Les llavors de la memòria

bottom of page